Uw kwaliteitsgarantie

Verwijderen van asbest NL (8u)

Inleiding

Asbest doodt. In veel gebouwen bevindt er zich nog asbest ook al is het gebruik ervan reeds ruime tijd verboden. Tijdens de opleiding “asbest, eenvoudige handelingen” leren uw werknemers inzicht verwerven in wat asbest is en wat de gevaren zijn + de risico’s die er aan verboden zijn. Er worden specifieke technieken en regels aangeleerd voor de uitvoering van de “eenvoudige handelingen”.

Doelgroep

De opleiding is bedoeld voor zowel medewerkers die beroepsmatig met asbest in aanraking kunnen komen, de hiërarchische verantwoordelijken de preventieadviseur als de werkgever. Elk van deze partijen heeft welbepaalde taken in de ‘CODEX Welzijn op het werk’. Deze worden uitvoerig uitgelegd in functie van eenvoudige handelingen en asbestverwijdering.

Doelstelling
 • Kennis en inzicht in de risico’s van blootstelling aan asbest
 • Herkennen van asbest en asbesthoudende materialen
 • Het toepassen van de correcte handelwijze bij aantreffen van asbest
 • De preventiemaatregelen m.b.t. asbest, in de praktijk uit te kunnen voeren.
Duur van de opleiding

De opleiding duurt 8u.

Programma
 • Introductie, wet -en regelgeving
 • Asbest: soorten en eigenschappen
 • Waar kan ik asbest aantreffen?
 • Materialen en toepassingen van asbest
 • Risico’s bij blootstelling aan asbest en preventiemaatregelen
 • Verwijderingsmethoden
 • Asbestinventaris en beheer methoden
 • Asbestafval: behandeling en transport
Docent

De lesgever is een opgeleide preventieadviseur met ervaring in de verreikerwereld. De welzijnsaspecten worden zowel praktisch als theoretisch uitgewerkt tijdens de opleiding. Er is gelegenheid tot vraagstelling.

Extra informatie

Maximum 15 deelnemers

Deze opleiding wordt zowel in open aanbod als in company aangeboden. Voor het open aanbod, raadpleegt u onze kalender. Wenst u de opleiding in-company te organiseren, neem vrijblijvend contact op met ORA Academy op 056/42.40.42 of via info@ora-academy.be