Uw kwaliteitsgarantie

Schranklader NL (8u)

Inleiding

Het werken met een schranklader vraagt een grote oplettendheid van de gebruiker. Jaarlijks gebeuren er ongevallen met ernstige gevolgen. Deze opleiding helpt om de bestuurders van schrankladers te sensibiliseren en op een veilige manier met de schranklader te werken. De opleiding kadert binnen Titel 3 van boek IV van de codex over het welzijn op het werk en is van toepassing op alle mobiele arbeidsmiddelen. Daarnaast staan we stil bij de collectieve (CBM) en persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) die in de bouw toegepast worden.

Doelgroep

Medewerkers die met een schranklader, al dan niet occasioneel, werken

Doelstelling
 • Basiskennis van de Welzijnswetgeving,aansprakelijkheden en verantwoordelijkheden
 • Herkennen van de risico’s, toepassing van de LMRA
 • Veiligheidsvoorschriften en het naleven hiervan
 • Kennen van de bouwbegrippen van een schranklader
 • Kennen van het lastendiagram alsook welke factoren de belasting en stabiliteit beinvloeden
 • Het belang van een startcontrole kennen en bijhorende maatregelen zoals meldingsplicht
Duur van de opleiding

8 uur durende opleiding met de volgende onderwerpen (theorie en praktijk)

Programma
 • Dagelijkse controle van de schranklader correct uitvoeren en herkennen van defecten
 • De bediening correct kunnen gebruiken en goede rijtechniek hanteren
 • Veiligheidsregels toepassen : defensief rijden en interactie met derden
 • Basistaken kunnen uitvoeren : graven met laadbak, opvullen en nivelleren
 • Werken in nauwe ruimtes, smalle doorgang, inschatten van diepte en hoogte
 • Ontkoppelen en aankoppelen van hulpstukken.
Extra informatie

Maximum 6 deelnemers

Deze opleiding wordt zowel in open aanbod als in company aangeboden. Voor het open aanbod, raadpleegt u onze kalender. Wenst u de opleiding in-company te organiseren, neem vrijblijvend contact op met ORA Academy op 056/42.40.42 of via info@ora-academy.be