Uw kwaliteitsgarantie

Alle ins en outs van de machinerichtlijn

Inleiding

De cursus geeft de deelnemer in een tijdsspanne van drie dagen een volledig inzicht in het wettelijk kader van de machinerichtlijn alsook de manier waarop ze praktisch kan geïmplementeerd worden.

Doelgroep

• Preventieadviseurs.
• Medewerkers van engineeringbureaus.
• Fabrikanten.
• Aankopers.
• Iedereen met een basisinteresse voor machineveiligheid.

Doelstelling
  • Deelnemers de basisbegrippen voor het begrijpen van de context van de machinerichtlijn bijbrengen.
  • Het wettelijk kader van de machinerichtlijn duiden en er op een praktische en werkbare manier mee aan de slag gaan.
  • De essentiële veiligheids- en gezondheidseisen bijbrengen en leren toepassen in combinatie met de van toepassing zijnde geharmoniseerde normen.
  • De risicoanalyse volgens de ISO12100:2010 leren uitvoeren en documenteren.
  • De uitdagingen van industrie 4.0.
Duur van de opleiding

3 dagen durende opleiding

Programma:

DAG 1
Deel 1
De basisbegrippen voor het begrijpen van de context van de machinerichtlijn.
- Wat is een economische richtlijn ?
- Wat is een sociale richtlijn ?
- Hoe verhouden de machinerichtlijn en de arbeidsmiddelenrichtlijn zich ten opzichte van elkaar ?

Deel 2
Het wettelijke kader van de machinerichtlijn in de E.U.
- Wettelijke inhoud van de machinerichtlijn.
- CE-markering van machines
– Wat houdt dit praktisch in ?
- Hoe stel ik een technisch constructiedossier samen ?
- Hoe pas ik de machinerichtlijn toe voor een samenstel van machines.
- Hoe zit dit nu met de UKCA-markering in het Verenigd Koninkrijk ?
- Wat brengt de nieuwe Europese verordening ‘machine producten’ ons ?

DAG 2
Deel 3
De essentiële veiligheids- en gezondheidseisen bijbrengen en leren toepassen in combinatie met de van toepassing zijnde geharmoniseerde normen.

DAG 3
Deel 4
De risicoanalyse volgens de ISO12100:2010

Deel 5
De uitdagingen van industrie 4.0.
Extra informatie
Deze opleiding wordt zowel in open aanbod als in company aangeboden. Voor het open aanbod, raadpleegt u onze kalender. Wenst u de opleiding in-company te organiseren, neem vrijblijvend contact op met ORA Academy op 056/42.40.42 of via info@ora-academy.be