Uw kwaliteitsgarantie

Ladder & Rolsteiger NL (4u)

Inleiding

Het werken met een ladder en rolsteiger vraagt het een grote oplettendheid van de gebruiker. Jaarlijks gebeuren er ongevallen met ernstige gevolgen. Deze opleiding helpt om de gebruikers van ladders en rolsteigers deze op een veilige manier te hanteren. De opleiding kadert binnen het KB 'Werken op hoogte.

Doelgroep
 • Arbeiders die met een ladder of op een rolsteiger werken
 • Arbeiders die een rolsteiger helpen monteren, demonteren of aanpassen
Doelstelling
 • Correct gebruik van een ladder
 • Kennis verwerven omtrent de veiligheidsaspecten, stabiliteit en het planlezen inzake de rolsteiger
 • Kunnen optreden als bevoegd persoon tijdens het gebruik van een rolsteiger
 • Correcte keuze en gebruik van P.B.M. voor werken op hoogte
Duur van de opleiding

8 uur durende opleiding met de volgende onderwerpen (theorie en praktijk)

Programma
 • Veilig werken met ladders en rolsteigers
 • Plaatsing- en montageplan
 • Risico’s van werken op hoogte en preventiemiddelen
 • Materiaalkeuze, toelaatbare belastingen, verankeringen en verbindingen
 • Bevoegdheden
 • Weersomstandigheden
 • Veilige demontage
 • Instructienota en stabiliteitsberekening
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)
 • Praktijk: opbouwen van een rolstelling
Extra informatie
Deze opleiding wordt zowel in open aanbod als in company aangeboden. Voor het open aanbod, raadpleegt u onze kalender. Wenst u de opleiding in-company te organiseren, neem vrijblijvend contact op met ORA Academy op 056/42.40.42 of via info@ora-academy.be