Uw kwaliteitsgarantie

Kleine blusmiddelen NL (3u)

Inleiding

Weten uw werknemers wat ze kunnen/moeten doen als het brand in uw bedrijf?

Tijdens deze opleiding leren ze hoe ze moeten reageren wanneer ze in aanraking komen met een beginnende brand en hoe ze zonder veel risico’s te nemen zelf kunnen handelen om erger te voorkomen.

Het gebruik en de werking van de kleine blusmiddelen komen niet enkel theoretisch aan bod, er wordt ook geoefend zodat elke deelnemer op een correcte manier kan blussen. Het vuur wordt op een veilige en controleerbare manier opgewekt.

Doelgroep

leden van de interne brandbestrijdingsdienst van het bedrijf

Doelstelling
 • Snel en doeltreffend optreden bij een beginnende brand
 • Meer zelfvertrouwen door het inoefenen van de belangrijkste blustechnieken
Duur van de opleiding

3 à 4 uur durende opleiding met de volgende onderwerpen (theorie en praktijk)

Programma
 • Het begrip brand, de vuurdriehoek
 • Het ontstaan, de ontwikkeling en voorplanting van brand
 • De soorten branden (brandklassen)
 • De soorten blusmiddelen
 • Blusprincipes: hoe handelen bij brand, hoe een brand bestrijden
 • Kleine blusmiddelen: poederblusser, CO2, water, schuim, branddeken, brandhaspel en het gebruik ervan
 • Kleine blusmiddelen: aantal te voorzien, plaatsing, onderhoud en keuring
Docent

Al onze lesgevers staan nog in het werkveld en scholen zich voortdurend bij.

Extra informatie
 • Maximum 15 deelnemers
 • Open opleiding: zie leskalender
 • In-company opleiding of opleiding op maat van uw bedrijf raadpleeg ORA Academy
Deze opleiding wordt zowel in open aanbod als in company aangeboden. Voor het open aanbod, raadpleegt u onze kalender. Wenst u de opleiding in-company te organiseren, neem vrijblijvend contact op met ORA Academy op 056/42.40.42 of via info@ora-academy.be