Uw kwaliteitsgarantie

Hiërarchische lijn NL (3u tot 4u)

Inleiding

In deze opleiding maken we leden van de hiërarchische lijn bewust van het belang van een geïntegreerd welzijnsbeleid binnen hun organisatie. Zowel het wettelijk kader als de rol en verantwoordelijkheden van de verschillende actoren komen aan bod. Hierbij vertalen we de wetgeving in praktische tools. Dit is ook een wettelijke verplichte opleiding die de werkgever moet voorzien.

Doelgroep

Deze vorming is toegespitst op bedrijfsleiders, directieleden, managers, afdelingshoofden, teamleaders en supervisors.

Doelstelling

Verwerven van kennis en sensibilisatie over de wettelijke taken en verantwoordelijkheden van de hiërarchische lijn in het kader van een welzijn – en preventiebeleid van de onderneming.

  • Wat zegt de wetgeving
  • Wat zijn mijn taken en verplichtingen binnen een welzijnsbeleid
  • Hoe pak ik het psychosociaal welzijnsbeleid aan in een onderneming
  • Hoe ga ik om met stress, burn-out, ongewenst gedrag op het werk, conflicten, …
Duur van de opleiding

De opleiding duurt 3 à 4 u. Volgende onderwerpen komen onder andere aan bod

Programma
  • Wettelijk kader
  • Welzijnswet, CODEX, ARAB
  • Risicoanalyse, Globaal preventieplan en Jaaractieplan
  • Taken en verplichtingen van de verschillende actoren aangaande het welzijnsbeleid
  • Praktische voorbeelden waarmee u direct aan de slag kunt in een organisatie
Extra informatie

Maximum 15 deelnemers

Deze opleiding wordt zowel in open aanbod als in company aangeboden. Voor het open aanbod, raadpleegt u onze kalender. Wenst u de opleiding in-company te organiseren, neem vrijblijvend contact op met ORA Academy op 056/42.40.42 of via info@ora-academy.be