Uw kwaliteitsgarantie

Het herkennen van asbest NL (4u)

Inleiding

Bij de afbraak van structuren of de renovatie van lokalen of gebouwen kan men geconfronteerd worden met de aanwezigheid van diverse toepassingen waarin asbest zit verwerkt. Deze opleiding heeft tot doel om de personen die blootgesteld worden aan dit risico de tools aan te reiken om asbest te herkennen. De vroegtijdige herkenning van asbest is heel belangrijk daar de gevolgen van een blootstelling op lange termijn grote gezondheidsproblemen kan veroorzaken.

Doelgroep

Alle arbeiders die een potentieel risico hebben op het in contact komen met asbest.

Doelstelling
 • Weten wat asbest is.
 • De diverse toepassingen van asbest kennen.
 • Weten wat de gevaren en de gevolgen van een blootstelling aan asbest zijn.
 • De diverse manieren kennen om asbest op te sporen en te herkennen.
 • Weten wat men moet doen bij de ontdekking van asbest.
 • De verschillende beschermingsmaatregelen kennen en kunnen toepassen.
Duur van de opleiding

Deze opleiding wordt aangeboden in één module van 4u.

Programma
 • Wat is asbest.
 • De toepassingen van asbest.
 • De gevaren en gevolgen van asbest.
 • Het wetgevend kader.
 • Hoe asbest herkennen, de diverse mogelijheden.
 • Wat te doen bij de ontdekking van asbest.
 • De beschermingsmaatregelen inzake asbest.
Extra informatie

Maximum 15 deelnemers

Deze opleiding wordt zowel in open aanbod als in company aangeboden. Voor het open aanbod, raadpleegt u onze kalender. Wenst u de opleiding in-company te organiseren, neem vrijblijvend contact op met ORA Academy op 056/42.40.42 of via info@ora-academy.be