Uw kwaliteitsgarantie

Code 95 - Gepast en adequaat handelen bij het bestrijden van een voertuig- of ladingsbrand NL (7u)

Inleiding

Deze opleiding kadert in de wettelijke verplichting inzake de vakbekwaamheid voor alle professionele bestuurders met een rijbewijs van de categorie C en D.
Deze module stelt u na de opleiding in staat om gepast en adequaat in te grijpen bij een eventuele voertuig- en/of ladingbrand.

Doelgroep

Professionele bestuurders met een rijbewijs van de categorie C of D die dienen te voldoen aan de wettelijke verplichting van vakbekwaamheid.

Doelstelling
 • De elementen van de vuurdriehoek kennen.
 • Het verloop van een brand kennen.
 • De mogelijke oorzaken tot brand kunnen herkennen.
 • De diverse brandklasses kunnen onderscheiden.
 • De basisprincipes van het blussen kennen.
 • De gevaren van brand kennen.
 • Het kunnen gebruiken en toepassen van kleine blusmiddelen.
Duur van de opleiding

7 uur durende opleiding met de volgende onderwerpen (theorie en praktijk)

Programma
 • De vuurdriehoek.
 • Het verloop van een brand.
 • De oorzaken van een brand.
 • De brandklasses.
 • De blusstoffen en blustoestellen.
 • De gevaren bij brand.
 • Hoe te handelen bij een voertuig- en/of ladingbrand.
 • Praktische oefeningen.
Extra informatie
 • Maximum 5 deelnemers
Deze opleiding wordt zowel in open aanbod als in company aangeboden. Voor het open aanbod, raadpleegt u onze kalender. Wenst u de opleiding in-company te organiseren, neem vrijblijvend contact op met ORA Academy op 056/42.40.42 of via info@ora-academy.be